помогите пожалуйсно!!нужнона англиский язык перевисти

Всесвіт і в тому числі наша планета ище НЕ докінця освоена.Со часом люди також почнуть відкривати нові планети, як колись відкривали нові материки. Людина не може сидіти на місці, він спрямований у майбутнє, перед ним ще безліч таємниць, які йому належить розкрити.Хтось боїться майбутнього, так як невідомість завжди лякає. Що чекає людину через кілька сотень років ніхто не знає

 

 

  • Universe and including our planet ysche not upend osvoena.So time, people also begin to discover new planets, once discovered new continents. Man can not sit still, it aims at the future in front of him are many mysteries that he will rozkryty.Htos afraid of the future, as the unknown is always scary. What a person in a few hundred years nobody knows