мне нужно одно из сочинений Ян Баршчэускии рассказы - белая сарока, плачка, сын буры, шляхциц завальня --  на тему " ля запаленной свечки " , " алегарычны сэнс вобраза булай сароки ", " алегарычны сэнс Плачки и сына Буры " 
 заранее спасибо))  

  • Алегарычны вобраз Белай Сарокі:

    І колер,і сама птушка сімвалізуе працялеглыя сілы і падаецца як адмоуны вобраз.Белы колер тут сімвалізуе замагільны свет,пустоту,смерць,а па народных павер"ях у сароку можа ператварацца ведзьма.Таму і ператвараецца яна у белыя пёры і хоча быць прывабнай.Нездарма пан захапляецца птушыным вобразам госці і чалавечым абліччам злой чарауніцы.Большасць панства прадаушы душу д"яблу адвярнуліся ад свайго народа,захапіліся думкамі аб лёгкім багацці.Зло гэтае пасялілася у людзях,што забыліся аб сваіх думах,сваіх блізкіх,сваім краі і пачалі клапаціцца толькі пра матырыальны дастатак.

    Ян Баршчэускі спачувае беларускаму народу,які,згодна з паданнямі,зачаравалі злыя сілы і знішчаюць нашу прыроду,культуру.